تفاوت های جنسیتی در ورزش

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
بهداشت و سلامت مقالات

14Jun2020|15: 07

تفاوت های جنسیتی در عملکرد ورزشی

آیا تفاوت های جنسیتی در ورزش تاثیر دارد ؟

همتنطور که می دانید مردان و زنان تفاوت های جنسیتی دارند ولی این بار میخواهیم در مورد این تفاوت ها در عملکرد ورزشی توضیح دهیم

در اینجا 5 عنوان مورد بررسی قرار گرفته است

 

عملکرد قلبی عروقی و ریوی

زنان در مقایسه با مردان، حجم ریوی و مویرگهای ریوی کمتری دارند.این امر باعث می شود که حداکثر تهویه ریوی آن ها کمتر باشد.

به طور کلی زنان قلبی کوچک تر دارند که با حجم های پرشدگی، حداکثر حجم ضربه ای و برون ده قلبی کمتری همراه است.

اگر این وضعیت را با غلظت هموگلوبین ، هماتوکریت و حجم تام خون کمتر زنان ترکیب کنیم ، آن ها هنگام فعالیت ورزشی در انتقال اکسیژن به عضلات اسکلتی با محدودیت هایی مواجه می شوند. با وجود این، زمانی که پارامترهای قلبی عروقی با توجه به سطح مقطع بدن یا توده خالص بدن بیان می شوند، تفاوت های جنسیتی کمتر بارز می شوند.

 

حداکثر اکسیژن مصرفی

vo2max  مردان ورزیده در مقایسه با زنان بیشتر است.

با وجود این ، زمانی که vo2max با توجه به توده خالص بدن بیان می شود، توانایی اکسیژن مصرفی زنان و مردان چندان اختلافی با هم ندارند، فقط مردان به اندازه 15 درصد توانایی اکسیژن مصرفی بیشتری دارند.

به ازای یک سرعت معین دو ، دوندگان نخبه مرد در حالت استیدی استیت ( حالت پایدار دویدن ) حدود 6 تا 7 درصد اکسیژن کمتری مصرف می کنند.

 

عملکرد متابولیسم هنگام فعالیت ورزشی

زنان در مقایسه با مردان هنگام ورزش کردن با درصد معینی از vo2max چربی بیشتری کاتالیز می کنند و به گلیکوژن عضله کمتری متکی اند.

یافته ها نشان می دهند که زنان در مقایسه با مردان ممکن است به ازای یک شدت فعالیت ورزشی زیر بیشینه نسبی معین، بتوانند ذخیره های تری آسیل گلیسرول های درون عضلانی خود را بیشتر استفاده کنند.

این تفاوت ها در زنان بسیار ورزیده کاهش می یابد.

 

قدرت و توان عضلانی

توده خالص بدنی بیشتر مردان ، در مقایسه با زنان ، عامل اصلی تعیین کننده قدرت عضلانی بیشتر در مردان است.

با وجود این، وقتی شاخص قدرت و توان با توجه به توده خالص بدن بیان می شود ، تفاوت های موجود بین دو جنس از بین می روند.

این حقیقت اهمیت توده عضلانی را بر عملکرد ورزشی شدید، صرف نظر از جنس ، مورد تاکید قرار می دهد.

 

تنظیم دما

به طور کلی پذیرفته شده است که زنان کمتر از مردان عرق می کنند.

این تفاوت به دلیل برون ده عرق کمتر از هر غده عرق در زنان است. با وجود این پژوهشها تفاوتی را در میزان عرق ریزی، دمای مرکزی و پاسخهای قلبی عروقی دو جنس هنگام فعالیت ورزشی در یک محیط بسیار گرم نشان نداده اند.

 

شما چه تفاوت های جنسیتی در ورزش میشناسید؟

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

 

در ادامه بخوانید: حافظه عضله چیست؟

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *