تفاوت عضلات درگیر در ددلیفت عادی و سومو

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

16Jun2020|13: 19

ددلیفت عادی و سومو

تفاوت عضلات درگیر در ددلیفت عادی و سومو

خیلی از مردم دوست دارند درمورد این موضوع صحبت کنند که حرکت ددلیفت سومو حالت تقلب حرکت ددلیفت عادی است. 

هنگامی که صحبت از این دو نوع مختلف کشیدن می شود ، تفاوت در شروع حرکت باعث حداکثر فعالیت در عضلات مختلف می شود.

با این حال ، وقتی صحبت از تفاوتهای اصلی در فعالیت عضلات می شود ، طبق مطالعات EMG ، فقط دو مورد وجود دارد

 

به طور خلاصه: 

1-ددلیفت سومو تاکید بیشتری روی عضلات چهارسر ران در مقایسه با ددلیفت عادی دارد ( وقتی که میله هالتر را بلند می کنید) 

ددلیفت عادی تاکید بیشتری روی عضلات اراکتور اسپاین (راست کننده مهره ها) در مقایسه با ددلیفت سومو دارد 

2-فعالیت عضلات همسترینگ و سرینی نتیجه مشابه داشت 

هر دو تمرین شگفت انگیز هستند و باید هر دو را در برنامه های خود داشته باشید. همچنین ، هیچکدام از آنهاراحت تراز دیگری نیستند ، زیرا تفاوت های آناتومیکی و تفاوت در عضلات درگیر دارند. 

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

ددلیفت عادی و سومو

در ادامه بخوانید: در حرکت ددلیفت سر بالا یا سر پایین؟

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

Your email address will not be published. Required fields are marked *