تعادل سنج ایستا

0
1
رایگان

Description

نمایش بیشتر

Description

 تعادل سنج ایستا

STABILOMETER

 

دستگاه تعادل سنج ایستا پایداری وضعیت بدنی ،نوسانات بدنی را به طور غیر مستقیم بر پایه واکنش سطح ایستا نسبت به نیروهای وارده ناشی از تغییرات مرکز ثقل فرد را اندازه گیری و تحلیل می نماید.اطلاعات ناشی از حرکت بدن به صورت لحظه ای و تجسمی برای پارامتر های مختلف به صورت دو بعدی و در هنگام ایستادن با چشم باز و بسته به کار گرفته می شود.

همچنین این دستگاه در قسمت اول میزان پایداری گرانیگاه آزمودنی در محدوده دوایر 5 تا 100 را به صورت در صد نشان می دهد و در سایر مقادیر درصد انحراف معیار از نقطه تعادل، میزان انحراف معیار از نقطه تعادل،طول نقطه تعادل بر حسب درصد،عرض نقطه تعادل بر حسب درصد،طول نقطه تعادل بر حسب سانتیمتر،عرض نقطه تعادل بر حسب سانتیمتر،

درصد حضور گرانیگاه در بالای سمت چپ،درصد حضور گرانیگاه در پایین سمت راست،درصد حضور گرانیگاه در بالای سمت راست،درصد حضور گرانیگاه در پایین سمت راست، میزان انحراف معیار به سمت چپ نسبت به نقطه تعادل،میزان انحراف معیار به سمت راست نسبت به نقطه تعادل،حداکثر انحراف به سمت چپ، حداکثر انحراف به سمت راست،میزان انحراف معیار به جلو و عقب نسبت به نقطه تعادل، حداکثر انحراف به سمت جلو ،حداکثر انحراف به سمت عقب و مساحت کل محدوده جابجایی را نشان می دهد.

دستگاه تعادل سنج ایستا میزان نوسانات به جلو، عقب، چپ، راست را به درصد و سانتیمتر نشان می دهد.

 

    مشخصات  فنی :

  • سازه تعادل
  • دقت اندازه گیری :8 گرم فورس
  • ابعاد: 57 در 57 سانتی متر
  • نرم افزار سنجش و تمرین
  • اندازه گیری نوسانات تعادلی بدن و خطر افتادن
  • ترسیم مرکز فشار بدن در واحد زمان
  • محاسبه تمرکز تعادلی
  • وزن: 18 کیلوگرم

 

تهیه و تنظیم: تن آزما

Reviews (0)

نمایش بیشتر

Reviews

Be the first to review “تعادل سنج ایستا”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.