الکتروگونیامتر

0

ز الکتروگونیامتر به منظور اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل بصورت داینامیک استفاده می شود. این ابزار وسیله مناسبی برای ثبت وضعیت اندام تعیین شده در طول زمان پروتکل می باشد. مثلا در طول گیت می توان نمودار دامنه حرکتی مفصل زانو را در طول زمان مشاهده نمود.مثلا در طول گیت می توان نمودار دامنه حرکتی مفصل زانو را در طول زمان مشاهده نمود.

1

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

نمایش بیشتر

Description

 الکتروگونیامتر

ELECTRO GONIOMETER

 

از الکتروگونیامتر به منظور اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل بصورت داینامیک استفاده می شود. این ابزار وسیله مناسبی برای ثبت وضعیت اندام تعیین شده در طول زمان پروتکل می باشد. مثلا در طول گیت می توان نمودار دامنه حرکتی مفصل زانو را در طول زمان مشاهده نمود.مثلا در طول گیت می توان نمودار دامنه حرکتی مفصل زانو را در طول زمان مشاهده نمود.

با توجه به اهمیت ارزیابی پوسچرهای کاری، بسیاری از روش ها و ابزارها برای شناسایی و پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی توسعه یافته اند. از جمله ی این ابزار انواع الکتروگونیامترها هستند که در تعیین محدوده حرکتی و زوایای مفاصل در علوم بهزیستی و ارگونومی کاربرد دارند.

 

  مشخصات  فنی :

  • دقت اندازه گیری: 1 درجه
  • رنج اندازه گیری : 180 تا 180-
  • اندازه گیری فقط در یک راستا
  • طول هر بازوی گونیامتر: 20 سانت (قابل تغییر با سفارش)
  • قابلیت اندازه گیری در حالت داینامیک و استاتیک
  • دارای نرم افزار ثبت دیتا و تحلیل

 

تهیه و تنظیم: تن آزما

Reviews (0)

نمایش بیشتر

Reviews

Be the first to review “الکتروگونیامتر”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.