خطای فضایی ،زمانی، ادراکی،حرکتی

0

 

1
رایگان

Description

نمایش بیشتر

Description

خطای فضایی ، زمانی ، ادراکی، حرکتی

 

 دستگاه ارزیاب خطای فضایی، زمانی ، ادراکی،حرکتی جهت بررسی اثر تداخل زمینه ای، ارائه یا عدم ارائه بارخورد بر تکالیف ساده و پیچیده ادراکی،حرکتی هدف گیری با صفحه کلید مخصوص در دوره های فراگیری اولیه و پر آموزی با مقدار تمرین قابل دستکاری و امکان تغییر ترتیب تکالیف تهیه شده است.

این دستگاه امکان ارائه مرحله اکتساب

به شیوه های تمرینی ادراکی،حرکتی مختلف (مسدود ، تصادفی ، سریالی ، افزایشی ، بلوکهای زنجیره ای  کوچک مسدود ) و انواع آزمونهای انتقال و یادداری ( مسدود ، تصادفی ، سریالی ، افزایشی ، بلوکهای زنجیره ای کوچک تصادفی و بلوکهای زنجیره ای کوچک مسدود ) را دارد

و همچنین قابل تنظیم جهت ارائه یا عدم ارائه بارخورد می باشد.

علاوه بر موارد فوق الذکر

سنجش انتقال دو سویه نیز امکان پذیر است.

تکلیف مورد نظر ، هدایت و کلیک با موش واره یعنی حرکات متوالی موش واره با کلیک راست یا چپ روی هدف های مشخص است .

نرم افزار برای طراحی تکالیف پیچیده با توجه تعاریف، از اصول میگل و شی و لف، رعایت شده است .

در تکالیف پیچیده ادراکی،حرکتی طراحی شده، تعداد اجزا بیشتر بوده

و بدلیل آرایش مربع ها، توالی حرکات و نیاز به کلیک راست و چپ، به توجه وپردازش اطلاعات و درجات آزادی بیشتری دارد.

علاوه بر ابن تحقیقات

نشان داده که تمرین‌های ادراکی،‌حرکتی ، به خوبی مهارت‌های حرکتی کودکان دچار اوتیسم را بهبود ‌بخشیده است .

 

سامانه هوشمند تن آزما

تهیه و تنظیم: تن آزما

توضیحات تکمیلی

نمایش بیشتر

توضیحات تکمیلی

Brand

دانش سالار ایرانیان

Manufacturer

ایران

Reviews (0)

نمایش بیشتر

Reviews

Be the first to review “خطای فضایی ،زمانی، ادراکی،حرکتی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.