۳ نوع مختلف حرکت شنا

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

17Jun2020|17: 07

حرکت شنا

۳ نوع مختلف حرکت شنا

حرکت شنا تاثیر فوق العاده ای روی بالاتنه می گذارد  .

به طور کلی باعث افزایش حجم و قدرت دست ها، سینه، ماهیچه های دنده ای، ناحیه کور می شود .

البته اگر حرکت را صحیح اجرا کنید  ،اجرای حرکات شنا به صورت اشتباه، می تواند منجر به آسیب شود 

فرم اجرا شنا اغلب در زاویه آرنج، باهم تفاوت پیدا می کنند. زمانی که آرنج ها در پایین آمدن زاویه ۴۵ درجه تشکیل دهد.این بیشترین تأثیر را در قدرت و عضله سازی سینه به همراه دارد. 

کاهش زاویه آرنج ها باعث می شود بیشتر عضلات سه سر بازو درگیر شوند 

اگر هدف شما عضلات سه سربازو است، می توانید این زوایه را تغییر دهید 

به هر حال ، برای اجرای حرکت شنا به صورت استاندارد ، دستان خود را کمی بازتر از شانه های خود و به موازات خط زیر بغل خود قرار دهید. آرنج های خود را خم کرده و مچ های خود محکم نگه دارید 

زمانی که زاویه آرنج ها زیاد شود و دست ها بیش از حد باز بشود علاوه بر اینکه باعث کاهش فشار روی عضلات می شود، آرنج ها در وضعیت آسیب قرار می گیرند و احتمال آسیب افزایش پیدا می کند.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:طرز صحیح تنفس در حرکت شنا

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

Your email address will not be published. Required fields are marked *