چگونگی تنفس هنگام اجرای اسکوات سنگین

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

29Jul2020|17: 14

تنفس هنگام اجرای اسکوات سنگین

چگونگی تنفس هنگام اجرای اسکوات سنگین

یکی از جنبه های تمرینی که خیلی نادیده گرفته می شود به ویژه در حرکاتی اصلی مثل اسکوات ، نحوه تنفس است.

ما قاعدتا سعی می‌کنیم در طول فاز اکسنتریک حرکت ( رو به پایین) نفس خود را حبس کرده و در فاز کانسنتریک حرکت ( رو به بالا) نفس خود را بیرون دهیم.

 

این روش تنفس برای اکثر تمرینات و ستهایی که در باشگاه انجام می‌دهیم مناسب است.

هنگامی که صحبت از ستهای سنگین ( ۸۰ درصد تکرار بیشینه یا بیشتر ) حرکاتی چون اسکوات ، در میان باشد باید تا حد ممکن در طول حرکت ثبات داشته باشیم.

 

یکی از روشها ، استفاده از روش تنفسی زیر آب رفتن است.

بنابراین تمام کاری که باید انجام دهید این است که ابتدا یک نفس عمیق بگیرید و مقاومت کنید ،

سپس این نفس را تا رفتن به زیر آب و رسیدن به دامنه پایینی اسکوات و بلند شدن نگه دارید

و سپس در نقطه پایانی اسکوات ( هنگام بیرون آمدن کامل از زیر آب) نفس خود را بیرون دهید.

همین مراحل را تکرار کرده و برای هر تکرار از آن استفاده کنید.

 

این تکنیک تنفس بطور قابل توجهی باعث ایجاد یک فشار درون شکمی در عضلات گردیده

و موجب ثبات بیشتر در طول حرکت اسکوات می‌گردد و همچنین فشار وارد بر ستون فقرات در ناحیه پایین تنه را کاهش می‌دهد.

این موضوع همچنین موجب میشود که بتوانید اسکوات سنگین تری انجام دهید.

با این شبیه سازی دیگه فکر کنم هیچ وقت فراموش نکنید.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:اسکوات میله بالا یا میله پایین ؟


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزم

Your email address will not be published. Required fields are marked *