نقطه ی توقف حرکت نشر از جانب باید کجا باشد؟

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

13Aug2020|41: 20

نقطه ی توقف حرکت نشر از جانب

نقطه ی توقف حرکت نشر از جانب باید کجا باشد؟

چرا در هنگام اجرای حرکت نشر از جانب ، دستمان به محض رسیدن به ارتفاع شانه متوقف می‌شود؟؟

بسیاری از تازه واردهای بدنسازی دوست دارند دلیل اینکه چرا هنگام اجرای این حرکت ، در ارتفاع شانه دست متوقف می‌شود را بدانند.

آیا انجام دامنه حرکتی کامل همیشه بهترین گزینه است؟؟

در کنار این حقیقت که دامنه حرکتی کامل همیشه بهترین گزینه نیست

( زیرا دامنه حرکتی به نوع تمرین و اهداف ویژه ورزشکار بستگی دارد) ،

در حرکت نشراز جانب نیز اگر بخواهیم دلتوئید میانی را درگیر کنیم ، دامنه حرکتی کامل بهترین گزینه نیست.

 چرا ؟؟

زیرا ابداکسیون شانه در مراحل مختلف روی میدهد و زوایای مختلف ابداکسیون توسط ماهیچه های متفاوتی کنترل می‌شود.

ابداکسیون در اینجا یعنی دور شدن دست از بدن

 

1. در حقیقت از زاویه ۰ تا ۱۵ درجه ، مسئولیت انجام حرکت بر عهده عضله بالاخاری ( یکی از عضلات گرداننده شانه ) است.

2. از زاویه ۱۵ تا ۹۰ درجه ، دلتوئید میانی بیشترین فعالیت را دارد

3.زوایای ۹۰ درجه به بالا، بیشتر نواره بالایی عضلات ذوزنقه‌ای را درگیر می‌سازد.

 

سخن آخر

این گفته ها بدین معنی نیست که دامنه حرکتی کامل بد است ، اگر می خواهید عضلات دلتوئید را بیشتر و بیشتر درگیر کنید ،

باید بر روی تمرین در محدوده این زوایا تمرین کنید .

 

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید: آیا راهی است که بتوان بدون مصدومیت ، نشر جانب دمبل را اجرا کرد؟


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

Your email address will not be published. Required fields are marked *