نحوه صحیح اجرای حرکت پشت بازو سیم کش

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

16Jun2020|20: 15

بازو سیم کش

نحوه صحیح اجرای حرکت پشت بازو سیم کش

از یک سمت اجرای صحیح حرکت پشت بازو سیم کش که باید سیم کش را در بالاترین نقطه قرار دهید.

در حالی که فاصله دست ها به اندازه سرشانه است و کف دست ها به سمت پایین قرار دارد، آن را در دست بگیرید.

باید در حالی که ایستاده اید بدن شما اندکی به سمت جلو متمایل شده باشد ، پشت شما درحالت طبیعی و خنثی قرار بگیرد

و عضلات کور محکم باشد. نیمه بالای دست های شما باید به بدن نزدیک و نسبت به زمین زاویه عمود داشته باشد. ساعد  

باید مقابل دستگاه سیم کش باشد. 

حال عضلات سه سربازو حداکثر درگیری را دارد فقط باید توجه کنید که نیمه پایینی دست شما حرکت کند، آرنج ها کمی به سمت جلو می آید 

 از طرف دیگر در خیلی از باشگاه ها، فرد حرکت را به درستی اجرا نمی کند و دلیل آن وزنه سنگینی هست که از توان فرد خارج است. 

  این امر باعث می شود شما برای کنترل وزن، روی شانه چرخش خارجی داشته باشید و از شانه کمک بگیرید 

این بیشتر شبیه حرکت شراگ می شود و فشاری که باید به عضله سه سر بازو نمی آید و این عضله رشد نمی کند. 

و این کار قطعا در دراز مدت باعث آسیب شانه می شود. 

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:نقطه توقف بالا حرکت پشت بازو سیم کش کجاست؟


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

Your email address will not be published. Required fields are marked *