مقایسه اسکوات اسمیت و اسکوات آزاد

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

02Jul2020|56: 11

مقایسه اسکوات اسمیت و اسکوات آزاد

مقایسه اسکوات اسمیت و اسکوات آزاد

تکنیک های وزنه زدن ، برای ایمنی و تاثیر بیشتر با کنشهای مفصلی ویژه ای تعریف میشوند، بنابراین یکی از مهمترین فاکتورهای موجود در هنگام اجرای تمرینات قدرتی ، بیومکانیک مناسب میباشد. 

 

یکی از نمونه های کلاسیک

مقایسه اسکوات با هالتر آزاد بصورت سنتی و انجام این حرکت با دستگاه اسمیت،به عنوان یک تمرین پایین تنه قابل تعویض است 

 

اگر چه هر دو مدل اسکوات ، تفاوتهای زیادی از قبیل :

مسیر رفت و آمد هالتر

طرز قرار گیری پا

تفاوت های جنبشی

فعالیت های عضلانی مختلف

و سازگاری های پر اهمیتی با هم دارند

 

ولی در این مقاله ما می خواهیم به شما در درک بیشتر نقش عضلات نگه دارنده در این دو حرکت نه چندان متفاوت ، کمک کنیم. 

 

اسکوات زدن با دستگاه اسمیت دقیقا مثل کشیدن یک خط صاف عمودی با استفاده از خط کش است ،

قاعدتا از آنجایی که هالتر ( مداد ) بر روی یک محور عمودی بصورت ثابت است ،

تا زمانیکه شما مداد را در کنار خط کش نگه دارید ،خط صاف خواهید کشید 

 

این بدین معنیست که با دستگاه اسمیت ،

نیاز نیست بدن خود را به اندازه ای که در اسکوات آزاد لازم است ، ثابت قرار دهید. 

در واقع ، هنگامی که اسکوات آزاد می زنید ، باید برای حفظ تعادل و نشان دادن نیروی عمودی ، مرکز جاذبه زمین را بین پاهای خود نگه دارید که این کار مستلزم فعالیت بیشتر عضلات پایدارکننده است.

درست مثل زمانی که می خواهید بدون استفاده از خط کش با مداد یک خط صاف بکشید ،

باید به مهارت های نگه دارنده ی خود تکیه کرده و از آنها برای انتقال عمودی نیرو استفاده کنید. 

 

درگیری عضلات نعلی ، پهن بیرونی ، دو سر ران ، نگه دارنده شکمی ، راست کننده مهره ها و کمری – خاجی در اسکوات آزاد بیشتر و در اسمیت کمتر است فعالیت بیشتر الکترومایوگرافی در این عضلات،به کیفیت اجرای این حرکات بستگی دارد. 

مقایسه اسکات اسمیت و اسکات آزاد

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید: در زیربغل سیم کش، دست ها بازتر باشد بهتر است؟

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما


 

Your email address will not be published. Required fields are marked *