زاویه ایمن دستهادرپرس سینه باهالتر

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

14Jun2020|49: 09

پرس سینه

زاویه ایمن دست ها در پرس سینه با هالتر

زمانی که در حرکت پرس سینه در نواحی شانه احساس درد دارید به احتمال زیاد زاویه دست شما بد است.

برای پیشگیری از درد، در هنگام پایین آوردن وزنه آرنج ها را با زاویه ۷۵ درجه نسبت به بالا تنه قرار دهید. هیچ گاه نباید بازو بر بالاتنه در این حرکت عمود باشد.

در این صورت شانه شما وقتی قسمت پایین حرکت را انجام می دهید دچار ایمپینجمنت یا گیر افتادگی می شود.

با دادن زاویه حدودا ۷۵ درجه به آرنج ، پرس سینه ای بدون درد انجام دهید.

درفرم صحیح حرکت پرس سینه میله به صورت عمودی حرکت نمی کند.

میله در این حرکت به صورت مورب از میانه سینه به بالای شانه ها حرکت می کند.

این امن ترین روش انجام این حرکت برای شانه ها ست. همچنین با این روش می توانید وزنه های سنگین تری را پرس کنید

اگر فرم صحیح پرس سینه را رعایت نکنید، باید منتظر آسیب دیدگی شانه ها باشید. هیچ گاه در حالی که بازو و بالاتنه با یکدیگر زاویه ۹۰ درجه می سازند پرس نزنید.

درست است که وقتی بازوها بر بالاتنه عمود هستند ، عضلات سینه بیشتر درگیر می شوند

ولی این حالت به شانه ها آسیب می زند. چرا که در این حالت قسمت بالایی بازو، تاندون چرخاننده بازو را به مفصل شانه می سایند.

در نتیجه این تاندون متورم شده و درد درناحیه شانه احساس می شود.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:نحوه صحیح اجرای حرکت شراگ هالتر

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

Your email address will not be published. Required fields are marked *