گرفتن صحیح هالتر در حرکت پرس سینه

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

16Jun2020|53: 14

پرس سینه

گرفتن صحیح هالتر در حرکت پرس سینه

چرا باید میله هالتر را در حرکتپرس سینه به این صورت که در تصویر آمده است، در دست گرفت؟ 

زمانی که در حرکت پرس سینه هالتر را با بالای کف دست نزدیک به انگشتان بگیریم مچ دستخم می شود و در وزنه های سنگین 

۱. باعث آسیب به مچ دست می شود. 

۲. باعث افزایش ریسک افتادن و سر خوردن هالتر از دست و افتادن هالتر بر روی صورت،گلو و سینه و آسیب های شدیدبه این نواحی می شود. 

پس بهترین راه برای جلوگیری از این اتفاق های ناگوار آگاه بودن از طرزصحیح گرفتن هالتر می باشد. 

اشتباه گرفتن میله هالتر از آن جهت خطرناک است که ممکن است نیروی جاذبه دست های شما را به عقب هدایت کنه و

موجب اکستنش های بیش از حد مچ نهایتاً سقوط وزنه روی سر و گردن شود.

جدایی از آسیب های احتمالی این نوع گیرش در بلند مدت ممکن است باعث عارضه هایی همچون درد مزمن در مچ و آرنج می شود. 

 

طرز صحیح گرفتن میله هالتر در حرکت پرس سینه

هالتر را با قسمت نرمی انگشت شصت گرفته و با کمک انگشتان دست حمایت می کنیم

و مچ دست در حالت عادی خود باشد و هم تراز با مرکز ثقل عمودی میله هالتر باشد و به هیچ وجه خم نباشد که امن ترین و بهترین حالت می باشد. 

حتی اگر فلان قهرمان با این نوع گیرش حرکت پرس سینه هالتر را انجام میدهد

دلیل بر موثر بودن و بی خطر بودن این گیرش نیست و بهتر است از گیرش معمول استفاده کنید. 

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:بدترین روش گرم کردن حرکت پرس سینه

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *