دو مرحله آماده سازی و اجرای ددلیفت

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

17Jun2020|07: 09

دو مرحله آماده سازی و اجرای ددلیفت

دو مرحله آماده سازی و اجرای ددلیفت

اکثر مربیان ددلیفت را به عنوان یک حرکت یک مرحله ای آموزش می دهند ،

اما باید در نظر داشت اگر بخواهیم وارد جزئیات شده و این حرکت را صحیح تر انجام دهیم ، در حقیقت باید آن را به دو مرحله تقسیم بندی کنیم 

 

مرحله اول :

این مرحله از طرز قرار گیری بدن برای حرکت شروع شده و تا ایجاد یک تنش در بدن قبل از بلند کردن هالتر ادامه دارد . ( غالب بودن بالا تنه 

این مرحله مهمترین بخش ددلیفت است زیرا موفقیت یا شکست در انجام حرکت ، به آن بستگی دارد 

ایجاد یک تکیه گاه مستحکم در مرحله فوق ، باعث انجام یک ددلیفت عالی و باکیفیت خواهد شد. 

در مرحله آماده سازی ، ابتدا باید هالتر را آماده بلند کردن کنید

( هالتر را باید طوری تنظیم کنید که به بالاترین قسمت سوراخ صفحات درون آن کاملا بچسبد ،بعد با کمی تکان دادن هالتر و شنیدن صدای کلیک از صحیح انجام دادن این کار ، اطمینان حاصل کنید ) ، سپس درحالیکه بازوهایتان کاملا صاف بوده و سینه را به جلو آورده اید ، سرشانه هایتان را رو به عقب و پایین قفل کنید 

ایجاد تنش قبل از کشیدن لیفت بدین معنیست که باید این تنش قبل از کندن هالتر از زمین ، در بدن ایجاد شود 

 

مرحله دوم :

اجرای حرکت یا کشیدن لیفت ( غالب بودن پایین تنه ) .

اگر همه کارهای مرحله اول را انجام داده اید ، اکنون زمان کشیدن هالتر به سمت بالاست . چگونه ؟ با وارد کردن فشار به سمت زمین توسط پاهای خود ، هالتر را از زمین بکنید 

مرحله اول ، مهمترین بخش حرکت میباشد که متاسفانه اکثر افراد هنگام کشیدن لیفت به آن توجه نمیکنند .  

مرحله دوم ، تقریبا فقط هل دادن زمین توسط پا و بلند کردن هالتر است. 

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید: چرا در اجرای حرکت ددلیفت پشت شما خم می شود؟

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما


 

Your email address will not be published. Required fields are marked *