تقویت ساعد
27 دی

تمرین فوق العاده برای تقویت ساعد

نگه داشتن دمبل های شش گوشه ای برای تقویت ساعد

سر دو عدد دمبل شش گوشه را با هر دست بگیرید (شما همچنین می‌توانید هر دست را به طور مجزا تمرین دهید ) هر دمبل را تا جایی که می‌توانید در این وضعیت نگه دارید.

برای قدرت بیشتر، وزنه ای را انتخاب کنید که بتوانید آن را به مدت ۲۰ ثانیه نگه دارید.
برای عضله سازی بیشتر، وزنه ای را انتخاب کنید که بتوانید آن را به مدت ۶۰ثانیه نگه دارید

 

سخت تر کردن تمرین

هنگامی که دمبل های شش ضلعی را گرفته‌اید همزمان حرکت جلوبازو را انجام دهید.

نگه داشتن هالتر و دمبل به صورت ساده در تمرینات  ساعد باعث افزایش ۲۵٪ قدرت عضلات مچ و افزایش ۱۶٪ قدرت عضلات ساعد در طی ۱۲ هفته می‌شوداین تحقیقات دانشگاه آئوبورن به دست آمده است برای تقویت ساعد.

 

نکته

در آخر ذکر کنیم این تمرین برای فلکسور ها و اکستنسورهای مچ دست و همچنین برای عضلات ساعد و باعث تقویت ساعد که در گرفتن قدرتمند اشیا نقش دارند طراحی شده اند
عضلات دست، انگشتان و شست نیز که برای یک عمل گرفتن قوی مهم می‌باشند، در این تمرینات به خوبی تقویت می‌شوند.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

[su_note note_color=”#5abf5d” text_color=”#000000″ radius=”18″]

در ادامه بخوانید: جلو بازو هالتر لاری با مکث چندگانه

[/su_note]

دیدگاه خود را بنویسید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.