بدترین روش گرم کردن حرکت پرس سینه

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

02Jul2020|12: 13

بدترین روش گرم کردن حرکت پرس سینه

بدترین روش گرم کردن حرکت پرس سینه

 

این روش گرم کردن ( سمت چپ تصویر ) باید متوقف شود.

چون در صورت ادامه پیدا کردن، باعث آسیب خواهد شد. مشخص نیست که این روش از کجا آمده ولی اصلا مناسب نیست. 

افراد در تلاش هستند که با این روش های گرم کردن، شانه ها و بخصوص عضلات گرداننده شانه را فعال و گرم کنند. 

عیب این روش گرم کردن ( حالت سمت چپ ) این است که هیچگونه تنشی در عضلات گرداننده شانه بوجود نمی آید . همه ما میدانیم که نیروی جاذبه ، بصورت یک نیروی عمودی رو به پایین به سمت زمین عمل می کند . با علم به این موضوع ، طبیعی است که وزنه تمایل دارد به سمت زمین کشیده شود . پس تنها چیزی که میتواند در این شرایط در برابر نیروی جاذبه زمین مقاومت کند ، عضلات دوسر بازویی است. 

در صورتیکه هدف، گرم کردن عضلات گرداننده شانه برای انجام حرکت پرس سینه می باشد ، بهترین روش استفاده از کش های مقاومتی تمرینی یا سیم کش و انجام چرخش رو به بیرون و رو به داخل است ( حالت سمت راست تصویر ). با این کار ، مقاومتی موازی با عضلات گرداننده شانه ایجاد میگردد. 

بدترین روش گرم کردن

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانیدچرا باید در حرکت پرس سینه کمر شما قوس داشته باشد؟

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما


 

Your email address will not be published. Required fields are marked *