اگر نمی‌توانید اسکوات عمیق بروید اینکار را کنید

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

16Jun2020|21: 19

حرکت اسکوات عمیق

اگر نمی‌توانید اسکوات عمیق بروید اینکار را کنید

اگر شما با حرکت اسکوات عمیق مشکل دارید، نباید تسلیم بشوید چون تحرک می تواند بهبود یابد. 

بیشتر افراد نمی تواند یک اسکوات عمیق داشته باشند 

احتمالاً می ترسند وقتی اسکوات عمیق داشته باشند از پشت بیافتند. 

با استفاده یک باند مقاومتی تراباند و یک صفحه می توانید تحرک حرکت خود را بهبود ببخشید و بتوانید اسکوات عمیق بروید. 

این باندها کمک می کند در اجرای حرکت اسکوات عمیق تعادل بهتری داشته باشید و صفحه زیر پاشنا به تحرک بیشتر مچ پا کمک می کند 

هنگامی که شما توانستید به راحتی اسکوات را اجرا کنید ، باند مقاومتی را بردارید و با صفحه هایی که در زیر پاشنه پا قرار دارند ادامه دهید.

هنگامی که راحت این کار را انجام می دادید ، تمام کمک ها را بردارید و سعی کنید بدون کمک حرکت اسکوات عمیق را بروید. 

در آخر سخنی از مارک داگ دیل بدنساز حرفه ای  

من ارزشی برای این حرف ها که اسکوات پایین تر از حد موازی (موازی شدن ران هابازمین) باعث آسیب زانو می شود را قبول ندارم.

یا اسکوات را عمیق وکامل بنشینید یا اصلاً از انجامش صرف نظرکنید  

احتمالا زمانی که این صحبت را کردند در رژیم بودند و اعصاب نداشتند .

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:در طول حرکت اسکوات ، عضلات باسن خود را منقبض کنید

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

Your email address will not be published. Required fields are marked *