اسکوات میله بالا یا میله پایین ؟

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

02Jul2020|52: 15

اسکوات میله بالا یا میله پایین

اسکوات میله بالا یا میله پایین ؟

 

اسکوات میله بالا:

روش اول در حرکت اسکوات از پشت این است که میله را روی بالای عضلات ذوزنقه ای (عضلات کول) قرار دهید. عضلات کول را منقبض کنید تا میله به ستون فقرات تان اسیب نزند. هر چه دستانتان به یکدیگر نزدیک تر باشند ، میله را محکم تر می فشارید و عضلاتتان بهتر می توانند میله را کنترل کنند. بالاتنه شما در هنگام حرکت اسکوات میله بالا ، عمودی تر است تا بتوانید میله را بر بالای وسط کف پا حرکت دهید.

 

اسکوات میله پایین :

روش دوم که می توانید حرکت اسکوات پا را انجام دهید این است که میله را بین عضلات کول و دلتوئید خلفی روی استخوان تیغه شانه قرار دهید. کتف ها ر ا به هم بفشارید تا میله را کنترل کنند و به ستون فقرات آسیب نرسد. وقتی که حرکت اسکوات را با حالت میله پایین انجام می دهید بیشتر به جلو خم می شوید( سینه و شانه رو به جلو ) که مسیر حرکت را بر بالای وسط کف پا تنظیم کنید. در این حالت باسن بیشتر به عقب می رود و زانوها کمتر به جلو می آیند.

 

اسکوات میله بالا یا اسکوات میله پایین؟

در کل هردو روش صحیح می باشد

حالت میله بالا فشار کمتری بر شانه ها ، مچ و آرنج وارد می کند.

در حالت میله پایین به دلیل دخالت بیشتر عضلات باسن می توانید ۱۰ تا ۲۰ درصد وزنه بیشتری بزنید.

(به همین دلیل است که وزنه برداران از حالت میله پایین استفاده می کنند)

اگر چه اغلب افراد از حالت میله بالا استفاده می کنند چرا که حرکتی طبیعی تر است.

اگر شانه هایتان در حالت میله پایین درد می گیرد، حالت میله بالا را انجام دهید.بهتر از آن است که اصلا اسکوات پا نزنید.

اگر می خواهید هر چه می توانید وزنه بیشتری را اسکوات بزنید از میله پایین استفاده کنید.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید: اسکوات را به ددلیفت و ددلیفت را به اسکوات تبدیل نکنید

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما


 

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *