آیا تابحال حرکت کتل بل سوئینگ را انجام داده اید؟

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

17Jun2020|19: 09

آیا تابحال حرکت کتل بل سوئینگ را انجام داده اید؟

آیا تابحال حرکت کتل بل سوئینگ را انجام داده اید؟

 

حرکت کتل بل سوئینگ

این حرکت یک نقطه عطف برای افزایش تحرک کلی بدن و کنترل کننده ی سیستم عضلانی میباشد .

این تمرین

همزمان با افزایش قدرت و توان بدنی و همچنین تحریک متابولیسم ،باعث هماهنگی عصب و عضله نیز می گردد.  

در راستای یادگیری این حرکت یا صرفا برای بهتر انجام دادن آن

 

بهتر است که دامنه حرکت را به ۵ فاز تقسیم کرد

1 توجه داشته باشید که آمادگی و طرز ایستادن مناسب قبل از اجرای حرکت بسیار مهم و حیاتی است .

با حفظ انحنای ستون فقرات ، خم کردن زانو و منقبض کردن عضلات باسن ،

در حالی که وزن بدن را بر روی پاشنه پا قرار داده اید ، پاهای خود را محکم به زمین بچسبانید.

سعی کنید برای ایجاد گشتاور پیچشی مناسب کتل بل را با هر دو دست رو به پایین گرفته و دسته آن را خم کنید .

با به عقب کشیدن و پایین آوردن شانه های خود، عضلات زیربغل را نیز درگیر کرده و روبرو را نگاه کنید. 

 

2 حرکت رو به عقب، با بالا بردن کتل بل تا زمانیکه کتل بل پشت خط عمودی بدن قرار گرفته

و بازوها از بالاترین قسمت ران از بین پاها رد شوند، آغاز می شود .

این جایی است که می توان حرکت رو به جلو و در نهایت رو به بالا را شروع کرد. 

آیا تابحال حرکت کتل بل سوئینگ را انجام داده اید؟

 

3 برای شروع سویینگ کتل بل ، درحالیکه بالا تنه را در حالت قائم گرفته اید ، اجازه دهید که عضلات پشت و ران ،

باسن را رو به جلو هدایت کنند .

بسیار حیاتی است که در این نقطه ، انفجار را از باسن خود شروع کنید

که به معنی بالاترین توان خروجی است .

اشتباهی رایج که در این نقطه از حرکت مشاهده می شود

این است که بسیاری از لیفترها سعی میکند کتل بل را رو به بالا حمل کنند .

با در نظر گرفتن اینکه

بازو مثل طنابی است که کتل بل را در مسیر بیضی شکل خود هدایت میکند. 

 

4 اجازه دهید که کتل بل تا تقریبا راستای زاویه دید بالا بیاید ( بعضی از مربیان نیز بر رسیدن آن به موازات سینه تاکید دارند ) .

بسیار مهم است که از بیش از حد در کشش قرار دادن پایین کمر خود خودداری کنید

که با منقبض کردن عضلات کور و باسن ، می توانید از این مهم جلوگیری بعمل آورید. 

آیا تابحال حرکت کتل بل سوئینگ را انجام داده اید؟

 

5 برای پایان این حرکت ، حرکت رو با پایین را با رها کردن کتل بل آغاز کنید ،

به محض اینکه قسمت بالایی بازو به تماس با نیم تنه نزدیک شد ، برای کنترل وزن کتلبل زانو و ران خود را خم کنید. 

آیا تابحال حرکت کتل بل سوئینگ را انجام داده اید؟

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید: آیا حرکت کول هالتر حرکت ایمن هست ؟

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما


 

Your email address will not be published. Required fields are marked *