ماسک های تمرینی
23 مرداد

آیا ماسک های تمرینی ، مفید هستند؟

آیا ماسک های تمرینی ، مفید هستند؟ شما احتمالا تابحال حداقل یک نفر را در حال استفاده از این ماسک ، بخصوص در زمان دویدن روی تردمیل دیده اید ؛که به ETM معروف هستند.   به نظر می‌رسد که این ماسک تمرینات در ارتفاع را شبیه سازی می‌کند. در مناطقی نظیر : کلرادو که بالاتر […]