Tag: چهارسر ران

طرز قرارگیری پا در پرس پا

انواع طرز قرارگیری پا در حرکت پرس پا

انواع طرز قرارگیری پا در حرکت پرس پا

 آیا می‌دانستید روشهای بسیار زیادی برای کار کردن با دستگاه پرس پا وجود دارد؟
هنگامی که شما پاهای خود را بر روی صفحه تعبیه شده دستگاه قرار می‌دهید و یا بعضی اوقات از روی کنجکاوی و تصادفی حالت پاهای خود را عوض می‌کنید ، تغییرات زیادی در حرکت بوجود می آید .

بیشتر بخوانید »