۳۱ اردیبهشت

حضورتیم ملی موی تای بانوان در تن آزما

حضور تیم ملی موی تای بانوان (خانم ها فاطمه یاوری،سمیه خزایی، زهرا اژدری ، سعیده غفاری) با مربی گری سرکار خانم صدیقی جهت آماده سازی و حضور در بازی های آسیایی ایندور گیمز که در اواخر شهریور ماه برگزار میشود با آرزوی موفقیت