انواع هالترهای باشگاهی
08 مرداد

انواع هالترهای باشگاهی

انواع هالترهای باشگاهی هالتر استاندارد رایج ترین نوع هالتر می‌باشد و همچنین ده ها هالتر متنوع دیگر برای تکنیک های مختلف نیز تولید شده است. ولی هالتر های تخصصی بسیار زیادی در باشگاه ها وجود دارد.‌ این هالتر های تخصصی در باشگاه ها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و برای تقویت گروه های عضلانی خاص […]