تمرین قبل خواب
۱۰ مهر

تمرین قبل خواب باعث تداخل خوابیدن می شود؟

قبل خواب تمرین کنیم یا خیر؟ بعضی از مردم در مورد این موضوع نگران هستند که تمرین کردن قبل خواب باعث تداخل خواب می شود.اخیرا بررسی انجام شده که به وضوح در مورد این موضوع بحث شد. محققین۲۳ نفر را که دیر تمرین کردند و خوابیدن را تحت نظر گرفتند نتیجه به اینصورت بود که […]

۱۰ مهر

تارهای عضلانی تند انقباض و کند انقباض

یکی از موارد مهمی که در تنظیم و تدوین برنامه تمرینی باید به آن توجه کرد همین مورد هست که بدانیم هر عضله از چند درصد تارهای عضلانی تند انقباض و چند درصد تارهای عضلانی کند انقباض ساخته شده. درصد تشکیل تارهای عضلانی تند انقباض و کند انقباض در انسان های مختلف متفاوت هست و […]

فشار خون
۱۳ مرداد

اثر تمرین روی فشار خون

در بررسی های جدید مطالب مربوط به اثر تمرین روی فشار خون نتایج ذیل قابل توجه بوده است. در ارزیابی های مربوط به بیماری های همه گیر، مردانی که دارای مشاغل فعالی بوده، نسبت به مردان غیر فعال، فشار خون سیستولی و دیاستولی کمتری داشته اند. در مقایسه با افراد غیر آماده، افراد دارای آمادگی […]