Tag: اشتباهات پلانک

پلانک

چطور حرکت پلانک را صحیح اجرا کنیم؟

این حرکت یکی از بهترین تمرینات هست که نه تنها حرکت فوق العاده برای تقویت عضلات شکم می‌باشد. بلکه عضلات قسمت های دیگر بدن را نیز تقویت می‌کند. 

خیلی از افراد مدت زمان اجرای طولانی را فدای اجرای صحیح می‌کنند ولی اجرای اشتباه حرکت ، عضلات کور که هدف اصلی است را درگیر نمی‌کند.  

بیشتر بخوانید »