موزیک تمرین
02 آذر

پلی لیست موزیک های مخصوص تمرین 2

پلی لیست موزیک های مخصوص تمرین 2 هر آهنگی برای تمرین کردن مناسب نیست. موزیک های مخصوص تمرین 1 بعضی آهنگ‌ها برای رقصیدن مناسب هستند، بعضی از آنها برای گوش دادن حین رانندگی مناسب هست و ….. اگر بخواهید در حین تمرین موزیک گوش دهید، خصوصا در تمریناتی که با افزایش سرعت همراه هستند مانند: […]

25 مرداد

پلی لیست موزیک های مخصوص تمرین 1

  پلی لیست موزیک های مخصوص تمرین 1 هر آهنگی برای تمرین کردن مناسب نیست. موزیک های مخصوص تمرین 1 بعضی آهنگ‌ها برای رقصیدن مناسب هستند، بعضی از آنها برای گوش دادن حین رانندگی مناسب هست و ….. اگر بخواهید در حین تمرین موزیک گوش دهید، خصوصا در تمریناتی که با افزایش سرعت همراه هستند […]