25 خرداد

حضور تیم تن آزما در مسابقات کشوری اسکیت

مسابقات کشوری اسکیت

به درخواست مسئولین و برگزارکنندگان مسابقات اسکیت از موسسه تن آزما

تعدادی از اعضا این تیم به محل مسابقات اعزام شدند.

در طول مسابقات در 3 روز از شرکت کنندگان و اعضای تیم های مختلف تست ترکیب سنجی و همچنین تست عکس العمل گرفتند.

 

با آرزوی موفقیت

تن آزما

دیدگاه خود را بنویسید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.