کوفتگی عضلانی
۲۵ مهر

انواع کوفتگی عضلانی

کوفتگی عضلانی کوفتگی و درد عضلانی، یک تجربۀ معمول و شایع پس از انجام فعالیت های جسمانی است که با احساس درد، گزارش های موجود حاکی از این مطلب است که غالبا سفتی، ضعف واسپاسم در عضلات درگیر همراه است. بروز کوفتگی پس از انجام فعالیت های سنگین و غیر معمول که همراه با انقباض […]