دانه چیا چیست
25 خرداد

دانه چیا چیست ؟

دانه چیا

به طور طبیعی از گیاه بیابانی سالویا هیسپانیکا گرفته می شود

دانهٔ چیا یک منبع با ارزش از اسیدهای چرب امگا 3 ، فیبر غذایی ، پروتئین ، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی است .