Tag: پرخوری

5 دلیلی که ثابت می کند دوندگان باید تمرینات قدرتی را انجام دهند

5 دلیلی که ثابت می کند دوندگان باید تمرینات قدرتی را انجام دهند

دوندگان حرفه ای در مورد ورزش خوشان ، پراشتیاق هستند. درواقع بعضی ازآنها به ورزش خود خیلی وفادار بوده و دوست دارند که اکثر زمان خود را صرف دویدن چه در فضای آزاد و چه بر روی تردمیل کنند.

بعضی از آزادسازی اندورفین منتج شده از دویدن لذت برده در حالی که عده ای ذوق نفس کشیدن در هوای آزاد از طریق دویدن در فضای بیرون را دارند.

بیشتر بخوانید »