قوز کردن در اسکوات
24 دی

آیا همسترینگ مقصر قوز کردن در اسکوات است؟

عضله همسترینگ مقصر قوز شدن کمر است؟ اکثر افراد تصور می‌کنند که عضله همسترینگ مقصر قوز کردن در اسکوات (خم شدن لگن خاصره) می‌باشد . ممکن است شما نیز در حرکت اسکوات این حالت را تجربه کرده باشید . در هنگام پایین آمدن ، لگن شما از بالا به سمت عقب چرخیده و به زیر […]

طرز قرارگیری پا در پرس پا
23 مرداد

انواع طرز قرارگیری پا در حرکت پرس پا

انواع طرز قرارگیری پا در حرکت پرس پا

 آیا می‌دانستید روشهای بسیار زیادی برای کار کردن با دستگاه پرس پا وجود دارد؟
هنگامی که شما پاهای خود را بر روی صفحه تعبیه شده دستگاه قرار می‌دهید و یا بعضی اوقات از روی کنجکاوی و تصادفی حالت پاهای خود را عوض می‌کنید ، تغییرات زیادی در حرکت بوجود می آید .