اسکوات
12 تیر

در طول حرکت اسکوات ، عضلات باسن خود را منقبض کنید

چرا باید در طول حرکت اسکوات ، عضلات باسن خود را منقبض کنید؟   بسیاری از افراد برایشان جای سوال است که   چگونه می توان با چرخش رو به بیرون ران، عضلات باسن را منقبض کرد؟  اشتباهی که اکثر افراد در هنگام منقبض کردن باسن انجام می دهند چیست؟ این است که باسن را […]