25 خرداد

حضور تیم تن آزما در مسابقات کشوری اسکیت

مسابقات کشوری اسکیت به درخواست مسئولین و برگزارکنندگان مسابقات اسکیت از موسسه تن آزما تعدادی از اعضا این تیم به محل مسابقات اعزام شدند. در طول مسابقات در 3 روز از شرکت کنندگان و اعضای تیم های مختلف تست ترکیب سنجی و همچنین تست عکس العمل گرفتند.   با آرزوی موفقیت تن آزما