افزودن تخم مرغ به سالاد و جذب بیشتر مواد مغذی موجود 
26 مهر

آیا اضافه کردن تخم مرغ به سالاد باعث جذب بیشتر مواد مغذی موجود در آن می گردد؟

افزودن تخم مرغ به سالاد و جذب بیشتر مواد مغذی موجود    تخم مرغ ها یکی از با کیفیت ترین منابع پروتئین هستند. در حقیقیت ، تخم مرغ به واسطه دارا بون ارزش متابولیکی (BV) زیاد ، نسبت به سایر منابع پروتئین متمایزتر است . ارزش بیولوژیکی مقیاسی است که مشخص می کند که آمینو […]