سینا کریمیان
25 خرداد

حضور سینا کریمیان در تن آزما

سینا کریمیان در تن آزما حضور جناب آقای سینا کریمیان عضو تیم ملی کیک بوکسینگ و موی تای و قهرمان k1 به همراه مربی عزیز جناب آقای پوریا حسن زاده در موسسه تن آزما سینا کریمیان در حال حاضر اولین قهرمان ایرانی در سازمان ژاپنی K-1 آرزوی موفقین برای ایشان در مسابقات آتی خواهیم داشت […]