تمرین قبل خواب
۱۰ مهر

تمرین قبل خواب باعث تداخل خوابیدن می شود؟

قبل خواب تمرین کنیم یا خیر؟ بعضی از مردم در مورد این موضوع نگران هستند که تمرین کردن قبل خواب باعث تداخل خواب می شود.اخیرا بررسی انجام شده که به وضوح در مورد این موضوع بحث شد. محققین۲۳ نفر را که دیر تمرین کردند و خوابیدن را تحت نظر گرفتند نتیجه به اینصورت بود که […]