۱۰ مهر

تارهای عضلانی تند انقباض و کند انقباض

یکی از موارد مهمی که در تنظیم و تدوین برنامه تمرینی باید به آن توجه کرد همین مورد هست که بدانیم هر عضله از چند درصد تارهای عضلانی تند انقباض و چند درصد تارهای عضلانی کند انقباض ساخته شده. درصد تشکیل تارهای عضلانی تند انقباض و کند انقباض در انسان های مختلف متفاوت هست و […]