تمرین با وزنه
03 شهریور

مهم ترین عامل برای موفقیت ، در تمرین با وزنه است؟

 مهم ترین عامل برای موفقیت ، در تمرین با وزنه است؟ اگر بدن خود را تمرین دهید ، قاعدتا به مرور زمان انتظار نتیجه گرفتن و پیشرفت کردن دارید. عامل های زیادی بر پیشرفت و نتیجه گیری از تمرین تاثیر گذارند نظیر: ژنتیک ، رژیم غذایی و روش تمرین. ممکن است شما هنوز در مورد […]

بهترین مکمل
23 مرداد

بهترین مکمل برای پیشرفت تمرین

بهترین مکمل برای پیشرفت تمرین استراحت بهترین مکمل است و این موضوع علی رغم اینکه یک مفهوم رایج است ولی کمتر درک شده و به کار گرفته می‌شود. این تصویر یک نمایش ایده آل از برهم کنشی است که بر پایه یک اصل ثابت بنا نهاده شده است و مطمئنا اکثر افراد با آن سر […]