Tag: اسکوات میله پایین

اسکوات میله بالا یا میله پایین

اسکوات میله بالا یا میله پایین ؟

اسکوات میله بالا یا اسکوات میله پایین؟

در کل هردو روش صحیح می باشد

حالت میله بالا فشار کمتری بر شانه ها ، مچ و آرنج وارد می کند.

در حالت میله پایین به دلیل دخالت بیشتر عضلات باسن می توانید ۱۰ تا ۲۰ درصد وزنه بیشتری بزنید.

بیشتر بخوانید »