تعادل سنج پویا

0

این دستگاه به منظور سنجش پایایی و حفظ تعادل فرد در صفحه تکیه گاه ناپایدار استفاده می شود. جابجایی فرد در صفحه در راستای جانبی(صفحه مدیال لترال)  و با توجه به محرک دیداری میباشد. دستگاه دارای بیوفیدبک و تنظیم دامنه پایداری تعادل است و به منظور اندازه گیری هماهنگی تعادلی اندام های بدن نیز استفاده می شود.

1
رایگان

Description

نمایش بیشتر

Description

تعادل سنج پویا

 DAYNAMIC BALANCE

دستگاه تعادل سنج پویا به منظور سنجش پایایی و حفظ تعادل فرد در صفحه تکیه گاه ناپایدار استفاده می شود. جابجایی فرد در صفحه در راستای جانبی(صفحه مدیال لترال)  و با توجه به محرک دیداری میباشد. دستگاه دارای بیوفیدبک و تنظیم دامنه پایداری تعادل است و به منظور اندازه گیری هماهنگی تعادلی اندام های بدن نیز استفاده می شود.

از این دستگاه به منظور ارزیابی بازخورد اندام های تعادلی (گوش داخلی ، چشم و حس عمقی ) استفاده می گردد و توانایی آزمودنی در حفظ یک موقعیت متعادل پاسچرال بر روی یک سطح ناپایدار مورد سنجش قرار می گیرد.

از این دستگاه می توان در توسعه یادگیری حرکتی نیزسود برد. و دامنه ی کاربرد آن را میتوان در سنجش فاکتورهای آمادگی جسمانی- آزمایشگاه تربیت بدنی، ارگونومی، علوم رفتاری مورد بررسی قرار داد.

تعادل به دو نوع ی ایستا و پویا می شود . تعادل ایستا شامل حفظ تعادل در حالت بدون حرکت و تعادل پویا شامل حفظ تعادل در حال حرکت است.

    مشخصات  فنی :

  • سازه تعادل
  • دقت اندازه گیری :8 گرم فورس
  • ابعاد: 57 در 57 سانتی متر
  • نرم افزار سنجش و تمرین
  • اندازه گیری نوسانات تعادلی بدن و خطر افتادن
  • ترسیم مرکز فشار بدن در واحد زمان
  • محاسبه تمرکز تعادلی
  • وزن: 18 کیلوگرم

 

تهیه و تنظیم: تن آزما

Reviews (0)

نمایش بیشتر

Reviews

Be the first to review “تعادل سنج پویا”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.