در حال بارگیری...
25 خرداد

مقایسه بدن انسان با یک ماشین

مقایسه بدن انسان با یک ماشین

ماشین به دستگاه هایی نیاز دارد که هوا و مواد سوختی را برای احتراق هدایت، انرژی را آزاد و از راه یک سلسله اهرم حرکت تولید کند.

.مواد زائد از اگزوز دفع می شوند و برای خنک شدن ماشین و جلوگیری از جوش آوردن آب استفاده می شود.

بدن، ریه ها و دستگاه قلبی را برای تحصیل، انتقال و استفاده اکسیژن از هوا و ترکیب آن با مواد سوختی(کربوهیدرات و چربی ها) استفاده می کند.

از انرژی آزاد شده از احتراق مواد سوختی استفاده می شود و باعث انقباض و حرکت عضلات می شوند.

برخلاف انواع ماشین، بدن انسان با عملکرد در سطح دریا و در ارتفاعات خیلی زیاد سازگاری دارد، شاهکاری که ماشین قادر به انجام آن نیست.

به علاوه ، این ویژگی شگفت انگیز نهایی نیست،

استفاده منظم در حد نیازهای متوسط تا شدید (فعالیت ورزشی متوسط تا شدید) به بدن انسان اجازه می دهد تا شرایط فرسایشی را ترمیم کند.

ذخایر پلاک مانند موجود در شریان ها کاهش می یابد، تحلیل ها ی وابسته به سن در عملکرد بدنی کند می شود

و سختی و قدرت اسکلت استخوانی نه تنها از دست نمی رود بلکه بهتر نیز حفظ می شود.

تهیه و تنظیم:تن آزما

برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

دیدگاه خود را بنویسید