در حال بارگیری...
تیم ملی موی تای بانوان
25 خرداد

حضور تیم ملی موی تای بانوان جهت آماده سازی بازی های آسیایی ایندور گیمز

تیم ملی موی تای بانوان جهت آماده سازی در تن آزما

حضور تیم ملی موی تای بانوان (خانم ها فاطمه یاوری،سمیه خزایی، زهرا اژدری ، سعیده غفاری) با مربی گری سرکار خانم صدیقی جهت آماده سازی و حضور در بازی های آسیایی ایندور گیمز که در اواخر شهریور ماه برگزار می شود

با آرزوی موفقیت

تن آزما

دیدگاه خود را بنویسید