25 خرداد

حضور تیم تن آزما در همایش سلامت خانواده در بوستان ولایت

حضور تیم تن آزما در همایش سلامت خانواده در بوستان ولایت

با دعوت اداره کل تربیت بدنی وزارت کار و رفاه اجتماعی در این همایش شرکت کردیم

در این همایش از خانواده کارگران عزیز تست آنالیز بدنی گرفته شد و مشاوره های ورزشی و غذایی داده شد.

در این همایش نیز ورزشکاران و هنرمندان کشور نیز شرکت داشتند

دیدگاه خود را بنویسید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.