حضور تیم تن آزما در همایش سلامت خانواده در بوستان ولایت

نویسنده : admin

3

زمان مطالعه : دقیقه
اخبار

14Jun2020|38: 08

حضور تیم تن آزما در همایش سلامت خانواده در بوستان ولایت

با دعوت اداره کل تربیت بدنی وزارت کار و رفاه اجتماعی در این همایش شرکت کردیم

در این همایش از خانواده کارگران عزیز تست آنالیز بدنی گرفته شد و مشاوره های ورزشی و غذایی داده شد.

در این همایش نیز ورزشکاران و هنرمندان کشور نیز شرکت داشتند

Your email address will not be published. Required fields are marked *