تاثیر وضعیت پاها در پشت پا خوابیده با دستگاه

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

16Jun2020|20: 16

پشت پا

تاثیر وضعیت پاها در پشت پا خوابیده با دستگاه

زمانی که به طور معمول بخواهیم حرکت پشت پا را اجرا کنیم ، نوک انگشتان پا راست و کشیده است

و هر سه عضله همسترینگ هدف تمرین قرار می گیرد. 

در صورتی که نوک انگشتان پا رو به داخل باشد تأکید تمرین بر عضلات داخلی همسترینگ ( نیمه وتری و نیمه غشایی ) خواهد بود. 

در حالی که نوک انگشتان پا به طرف خارج باشد، تمرکز حرکت بر عضلات خارجی همسترینگ ( دو سر رانی ) می باشد. 

اگر مچ پا را با زاویه نود درجه به حالت خمیده نگه داریم ( دورسی فلکشن )

 

در این وضعیت عضلات ساق پا حداقل درگیری را خواهند داشت و تفکیک عضلات همسترینگ بهتر انجام می شود. 

و همچنین اگر نوک انگشتان رو به بالا نگه داریم ، عضلات ساق پا نیز در حرکت مشارکت بیشتری می یابند. 

 در این حرکت فاصله پاها، وضعیت بدن نیز در درگیری عضلات تاثیر خواهد داشت که در مقالات بعدی بررسی می شود 

و در آخر زانو را در مرحله بالا آوردن پا تا جایی که ممکن است خم کنید و برای اینکه تنش روی عضلات همسترینگ حفظ شود

و احتمال آسیب مفصل زانو به حداقل برسد ، کمی پیش از راست کردن کامل زانو حرکت را متوقف کنید. 

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:انواع طرز قرارگیری پا در حرکت پرس پا

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *