در حال بارگیری...
الکل و ورزش
۲۴ تیر

تاثیر مصرف الکل بر عملکرد ورزشی

تاثیرات مصرف زیاد الکل بر عملکرد ورزشی:

  1. مصرف زیاد الکل می تواند بر مهارت های روانی حرکتی گوناگون همانند زمان عکس العمل، هماهنگی دست و چشم، دقت، تعادل، تاثیر زیان بار به جا بگذارد.
  2. مصرف زیاد الکل بر عملکردهای متابولیکی و فیزیولوژیکی ضروری در کارایی بدن مانند متابولیسم انرژی،vo2max،تواتر قلبی،برون ده قلبی،جریان خون عضله تاثیر چندانی نخواهد داشت.
  3. مصرف الکل می تواند تنظیم دمای بدن را هنگام فعالیت ورزشی طولانی مدت در یک محیط سرد مختل کند.
  4. مصرف زیاد الکل قدرت، توان، استقامت عضلانی موضعی،سرعت و استقامت قلبی عروقی را افزایش نخواهد داد و حتی ممکن است آن ها را کاهش دهد.
  5. مصرف الکل در بلند مدت می تواند یک سلسله تغییرات آسیب شناختی را در کبد، قلب،مغز و عضله باعث شود.

تن آزما