قوز کردن در اسکوات
24 دی

آیا همسترینگ مقصر قوز کردن در اسکوات است؟

عضله همسترینگ مقصر قوز شدن کمر است؟

اکثر افراد تصور می‌کنند که عضله همسترینگ مقصر قوز کردن در اسکوات (خم شدن لگن خاصره) می‌باشد .

ممکن است شما نیز در حرکت اسکوات این حالت را تجربه کرده باشید .
در هنگام پایین آمدن ، لگن شما از بالا به سمت عقب چرخیده و به زیر بدن می‌لغزد و این زمانی است که قسمت پایین کمر قوز پیدا می‌کند . به این حالت خم شدن لگن خاصره یا قوز قسمت پایینی کمر (butt wink) می‌گویند.

باید توجه داشت که هر فردی دلیل خاصی برای قوز کمر هنگام اسکوات دارد . پس شما نمی‌توانید این مشکل و راه حل آن را با دیگران مقایسه کنید.

از آنجایی که عضلات  شما قرص و محکم باشد ، لگنتان از بالا به سمت عقب چرخیده و به زیر بدن می‌لغزد و این دلیل قوز کمر هنگام حرکت اسکوات است.

بیایید قسمت های مختلف عضله همسترینگ را تحلیل کرده تا مطمئن شویم که این عضله در قوز کمر هنگام اسکوات ، هیچ نقشی ندارد

 

عضلات همسترینگ

عضله نیم وتری ، ماهیچه نیم غشایی و سر کوتاه و بلند ماهیچه دوسر رانی ، علاوه بر سر کوتاه عضله دو سر ران که مفصل زانو را قطع می‌کند ، یکی دیگر از عضلات همسترینگ نیز از لگن و مفصل زانو عبور می‌کند که باعث ایجاد انعطاف و کشش در زانو و لگن می‌گردد.

حال باید عملکرد عضلات همسترینگ در حرکت اسکوات را تحلیل کنیم

در زمان نشستن در حرکت اسکوات ، شما لگن و زانوی خود را در همان موقعیتی که قوز کمر ( قسمت پایین کمر ) رخ می دهد ، خم می کنید

قوز کردن در اسکوات

ما می‌دانیم هنگامی‌که زانو خم می‌شود ، طول همسترینگ کوتاه تر شده
و هنگامی که لگن خود را پایین می آورید ، طول همسترینگ بلندتر می‌گردد.
پس در حقیقت طول همسترینگ هیچ تغییر نمی‌کند

 

✔✔  اگر به تصویر مقاله دقت کنید ، فلش‌هایی برای نشان دادن بلندتر یا کوتاه تر شدن عضلات ترسیم شده اند . می‌بینید که فلش ها در هر دو حالت ایستاده و اسکوات ،کاملا مشابه هستند و این بدین معنی است که هیچ تغییری در طول عضله بوجود نمی آید پس بنابراین ، عضله همسترینگ نمی‌تواند دلیل قوز کردن در اسکوات باشد.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 


در ادامه بخوانید: اسکوات ایزومتریک با 3 زاویه ی مختلف زانو


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

دیدگاه خود را بنویسید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.