آیا همسترینگ مقصر قوز کردن در اسکوات است؟

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

13Jan2021|28: 20

قوز کردن در اسکوات

عضله همسترینگ مقصر قوز شدن کمر است؟

اکثر افراد تصور می‌کنند که عضله همسترینگ مقصر قوز کردن در اسکوات (خم شدن لگن خاصره) می‌باشد .

ممکن است شما نیز در حرکت اسکوات این حالت را تجربه کرده باشید .
در هنگام پایین آمدن ، لگن شما از بالا به سمت عقب چرخیده و به زیر بدن می‌لغزد و این زمانی است که قسمت پایین کمر قوز پیدا می‌کند . به این حالت خم شدن لگن خاصره یا قوز قسمت پایینی کمر (butt wink) می‌گویند.

باید توجه داشت که هر فردی دلیل خاصی برای قوز کمر هنگام اسکوات دارد . پس شما نمی‌توانید این مشکل و راه حل آن را با دیگران مقایسه کنید.

از آنجایی که عضلات  شما قرص و محکم باشد ، لگنتان از بالا به سمت عقب چرخیده و به زیر بدن می‌لغزد و این دلیل قوز کمر هنگام حرکت اسکوات است.

بیایید قسمت های مختلف عضله همسترینگ را تحلیل کرده تا مطمئن شویم که این عضله در قوز کمر هنگام اسکوات ، هیچ نقشی ندارد

 

عضلات همسترینگ

عضله نیم وتری ، ماهیچه نیم غشایی و سر کوتاه و بلند ماهیچه دوسر رانی ، علاوه بر سر کوتاه عضله دو سر ران که مفصل زانو را قطع می‌کند ، یکی دیگر از عضلات همسترینگ نیز از لگن و مفصل زانو عبور می‌کند که باعث ایجاد انعطاف و کشش در زانو و لگن می‌گردد.

حال باید عملکرد عضلات همسترینگ در حرکت اسکوات را تحلیل کنیم

در زمان نشستن در حرکت اسکوات ، شما لگن و زانوی خود را در همان موقعیتی که قوز کمر ( قسمت پایین کمر ) رخ می دهد ، خم می کنید

قوز کردن در اسکوات

ما می‌دانیم هنگامی‌که زانو خم می‌شود ، طول همسترینگ کوتاه تر شده
و هنگامی که لگن خود را پایین می آورید ، طول همسترینگ بلندتر می‌گردد.
پس در حقیقت طول همسترینگ هیچ تغییر نمی‌کند

 

✔✔  اگر به تصویر مقاله دقت کنید ، فلش‌هایی برای نشان دادن بلندتر یا کوتاه تر شدن عضلات ترسیم شده اند . می‌بینید که فلش ها در هر دو حالت ایستاده و اسکوات ،کاملا مشابه هستند و این بدین معنی است که هیچ تغییری در طول عضله بوجود نمی آید پس بنابراین ، عضله همسترینگ نمی‌تواند دلیل قوز کردن در اسکوات باشد.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 


در ادامه بخوانید: اسکوات ایزومتریک با 3 زاویه ی مختلف زانو


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

Your email address will not be published. Required fields are marked *